SharePoint bestanden of -mappen delen

SharePoint in Microsoft 365 Word 2013, SharePoint in Microsoft 365 Small Business, SharePoint Server 2019.

De bestanden die u hebt opgeslagen op een SharePoint-site zijn meestal beschikbaar voor iedereen met machtigingen voor de site, maar het is handig om bepaalde bestanden of mappen te delen met personen die geen toegang hebben tot de site. Wanneer u bestanden en mappen deelt, kunt u bepalen of deze door anderen mogen worden bewerkt of alleen mogen worden bekeken. U kunt zien met wie een SharePoint-bestand wordt gedeeld en het delen van SharePoint-bestanden of-mappen stoppen of de machtigingen wijzigen.

Het proces wordt hier van begin tot einde beschreven.

Een SharePoint bestand of map delen
 1. Selecteer het bestand (of de map) dat u wilt delen en selecteer Delen.
 2. SharePoint delen

 3. Selecteer de vervolgkeuzelijst om het type koppeling te wijzigen. Het deelvenster Details wordt geopend. Hier kunt u wijzigen wie de koppeling kan openen en of het gedeelde item kan worden bewerkt. Opties (deze variëren afhankelijk van de beheerinstellingen) voor Wie moet deze koppeling kunnen gebruiken?
  • Iedereen: hiermee krijgt iedereen toegang die deze koppeling ontvangt, rechtstreeks dan wel doorgestuurd door iemand anders. Dit kunnen personen van buiten uw organisatie zijn.
  • Personen in [uw organisatie]: hiermee kan iedereen in de organisatie de koppeling openen, of ze de koppeling rechtstreeks ontvangen of krijgen doorgestuurd.
  • Personen die al toegang hebben: hiermee deelt u het document of de map met personen die er reeds toegang tot hebben. Gebruik deze optie als u alleen een koppeling wilt verzenden naar iemand die al toegang heeft.
  • Specifieke personen: hiermee kunnen alleen de personen die u opgeeft de koppeling openen, hoewel andere personen deze mogelijkheid al kunnen hebben. Als de uitnodiging voor delen wordt doorgestuurd, dan kunnen alleen personen die al toegang tot het item hebben, de koppeling gebruiken.
 4. De optie Bewerken toestaan is standaard ingeschakeld. Als u wilt dat anderen uw bestanden alleen kunnen bekijken, schakelt u het selectievakje uit. Wanneer u klaar bent, selecteert u Toepassen.
 5. Voer de namen in van de personen met wie u wilt delen en indien gewenst een bericht.
 6. Selecteer verzenden wanneer u klaar bent om de koppeling te verzenden.

Opmerking: Wanneer u een bestand deelt en u de optie Outlook selecteert, kunt u hiermee alleen een koppeling naar het bestand opnemen in het e-mailbericht. Als u het bestand wilt toevoegen, moet u een lokale kopie van SharePoint downloaden en het bestand vervolgens als bijlage aan het e-mailbericht toevoegen.


“Spinware, een einde aan al uw ICT zorgen!”